Puzolan malzeme kavrulma işlemine tabi tutulmadığından maliyeti düşürür, Uzun zaman içinde (6 ay sonra) mukavemeti artar ve normal portland çimentonun üzerine çıkar, Beton dökümü sırasında ortaya çıkan hidratasyon ısısının düşük olması, buna bağlı buharlaşmanın az gerçekleşmesi, Betonlardaki reaksiyonların azlığı sebebiyle çatlamaların az olması, Yalıtımın daha yüksek olması ve betona su içinde katılaşma özelliği kazandırması, Alkali reaksiyonları az olduğundan buna bağlı mikro-çatlakların azalması, Sülfatlı, asidik bileşimli yer altı sularına sulara ve bileşiklere karşı daha dirençli olması, Betonlardaki demir çubukların daha az korozyon ve reaksiyona girmesi sebebiyle daha uzun dayanıma sahip olması, sayılabilir. Traslı portland çimentonun dezavantajları; Donma süresinin normal portland çimentoya göre uzun olması, kullanıcıların bu durumu bilerek kalıp sökme işlemini buna göre ayarlaması gerekliliği, İlk aylarda dayanımının normal portland çimentodan düşük olması, Traslı portland çimentonun yük taşıyıcı tehlikeli alanlarda değil, daha çok temellerde, kütlesel beton dökümlerinde, köprü ayaklarında, kazıklarda, barajlarda ve su ile temaslı kesimlerde kullanmaya daha elverişli olması, Traslı portland çimentonun deniz suyuna karşı direncinin daha düşük olması, Traslı portland çimentonun preslenme süresinin uzun olması, Normal portland çimento + 5° C'a kadar uygulanabildiği halde puzolanlı çimentonun + 8° C sıcaklığın altında uygulanamaması şeklinde sıralanabilir. 1994 yılı itibarı ile dünya tras ve diğer puzolanik madde üretimi toplamı 6,2 milyon ton kadardır. Bunun 4.5 milyon ton’ u İtalya’ da, kalanının önemli kısmı ise Fransa, Yunanistan, Şili, Kamerun ve Avusturya’ da gerçekleşmiştir. Türkiye'de tras son yıllarda çimento hammaddesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1995 yılı itibarı ile 4,2 milyon ton olan toplam çimento ihracatının 2,7 milyon ton’ unu puzolanlı çimento oluşturmaktadır. Yaygın volkanik arazilerin bulunmasından dolayı Türkiye'de tras potansiyelinin çok yüksek olabileceği düşünülmektedir. Önem (1996) DİE ve çimento üreticilerinden alınan rakamların güvenilir olması durumunda puzolanlı çimento üretimi bakımından Türkiye’ de çok yanlış uygulamaların bulunduğunu belirtmektedir. Bu yanlışların; Birincisi, maliyeti düşürmek için normal portland çimento üretiminden 1995 yılından sonra vazgeçilmiş, bunun yerine puzolanlı çimentoların bütün alanlarda uygulanmasına geçilmiştir. İkincisi, çimentodaki puzolan miktarı en fazla % 24 olması gerekirken verilere göre % 60’ a kadar puzolan malzeme katılmaktadır.

Üçüncüsü, çimentoya katılan puzolan malzemenin sadece % 8 kadarını tras oluştururken % 92’ sini diğer puzolan maddeler veya puzolanitik özelliği şüpheli olan katkı maddeleri meydana getirmektedir. Dördüncüsü, puzolanlı çimento uygulanmış inşaatları kullananlar bir yana, bunları yapanların bile ne tür çimento uyguladıklarını bilmeden, normal portland çimentodan gelen alışkanlıklarına göre hareket ediyor olmalarıdır.

- Hazır Beton İmalatları -
.Yüksek dayanım gerektirmeyen beton imalatlarında,
.Atık su veya arıtma tesisleri projelerinin beton imalatlarında,
.Yapıların dış ve iç yüzey sıva işlerinde,
-Puzolan malzeme kavrulma işlemine tabi tutulmadığından maliyeti düşürür,
.Uzun zaman içinde (6 ay sonra) mukavemeti artar ve normal portland çimentonun üzerine çıkar,
Devamını Oku
iletişim